News & Eventsהחברה  פיתחה שתל דנטאלי חדשני וראשון מסוגו בעולם, אשר מונע את זיהום השתל שנוצר ע"י מחלה דלקתית שכיחה הפוגעת במיליוני מושתלי שיניים מדי שנה. לשתל היכולת לזהות את הסימנים הראשוניים של אותה מחלה ובכך מונע את התפתחותה לפני יצירת הנזק.

והחלה מסע גיוס כספים בשיתוף פעולה עם אקזייט וואלי 

 


Investors - Contact Us

Entrepreneurs - Contact Us