News & Eventsרשות החדשנות השיקה מסלול ייעודי ליזמות מקומית בפריפריה בהשקעה של כ-180 מיליון שקל בחמש שנים. הרשות מקדמת הקמת חממות באזורי פיתוח א', כשבניגוד לעבר, המטרה של החממות האלו היא ליצור אקוסיסטם אזורי, שיחבר בין חברות מחקר ..ופיתוח ונכסים אזוריים - מוקדי ידע, תעשייה, עסקים אחרים ועוד.


Investors - Contact Us

Entrepreneurs - Contact Us