News & Eventsבראיון קצר זה אנו משוחחים עם זהר גנדלר, מנכ''ל אן ג'י טי  , קרן לפיתוח חממות רפואיות, המספר לנו על העלייה המשמעותית בפעילות הקרן בתקופת הקורונה, על השילוב של החברה הערבית בפרוייקטים, וגם נותן כמה המלצות וטיפים לאנשי רפואה שיש להם רעיון למיזם רפואי... להמשך לראיון לחץ כאן 


Investors - Contact Us

Entrepreneurs - Contact Us