News & Events

במסע גיוס כספים IMPLANT B

החברה פיתחה שתל דנטאלי חדשני וראשון מסוגו בעולם, אשר מונע את זיהום השתל שנוצר ע"י מחלה דלקתית שכיחה הפוגעת במיליוני מושתלי שיניים מדי שנה. לשתל היכולת לזהות את הסימנים הראשוניים

NGT3 Annual Event 2017

We are honored to invite you to NGT3's annual meeting, Monday, December 4th, 2017 at 09:30 At Locanda restaurant at Ramada hotel Nazareth, for more details read more

גלובס – מהעיתונות המדינה משקיעה

רשות החדשנות מסבסדת הקמת חממות, שיתמקדו בחברות שיתרמו לכלכלה האזורית בפריפריה • אניה הלדן, סמנכ"לית הרשות: "המטרה שלנו להקים חברות שיישארו בפריפריה. זה כמעט ולא קרה במודל החממות הקודם"